Nemokamas pristatymas Lietuvoje nuo 65 €
Nemokamas pristatymas Lietuvoje nuo 65 €

Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Pirkimo sudarant nuotolines pirkimo/pardavimo sutartis taisyklės (toliau – „Pirkimo taisyklės“) ir jų priedai (Naudojimo taisyklės, prekių grąžinimo taisyklės), sudarantys neatsiejamą Taisyklių dalį, nustato UAB FLOKATI prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis LR teisės aktais.
2. Pardavėjas
2.1. UAB FLOKATI, privatus juridinis asmuo, kurios teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, Įmonės kodas: 302489952, PVM mokėtojo kodas: LT100005319111, registruota buveinė adresu: Trešnių g. 5, LT-54307 Giraitės km., Kauno raj. Lietuvos Respublika, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, nemokamas telefono numeris +37063311550 (toliau – „Pardavėjas“).
3. Prekių užsakymas
3.1. Pirkėjas, pirkdamas internetu, suformavęs prekių krepšelį ir pažymėjęs „sutinku“, paspaudęs mygtuką „Toliau“, patvirtina, kad su bendrosiomis ir duomenų naudojimo Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Užsakymo langelyje pirkėjas, paspaudęs mygtuką „užsakyti“, patvirtina, kad perka prekes ir sutinka su bendra prekių kaina, į kurią įskaičiuoti visi mokesčiai, prie kainos numatyti papildomi mokesčiai ir / ar kitos išlaidos (pavyzdžiui, pristatymo ir kitos išlaidos, jei tokių yra), t.y. sudaroma ir įsigalioja nuotolinė pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – „Sutartis“) tarp Pardavėjo ir Pirkėjo. Jei perkant internetu Pirkėjas nesutinka su kuria nors šių Taisyklių dalimi, bendra kaina ar jos dalimi, bet kokiais papildomais mokesčiais ir / ar papildomomis išlaidomis, tokiu atveju Pirkėjas privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti nuotolinės sutarties su Pardavėju.
3.2. Prekes perkant telefonu, sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo momento, kai:
3.2.1. Pirkėjas patvirtina telefonu, kad perka prekę ir sutinka sumokėti prekės kainą, pristatymo mokesčius ir prie kainos numatytus papildomus mokesčius ir / ar išlaidas, jeigu tokių yra, vadybininkui iš anksto apie tai pranešus ir įvardinus galutinę užsakymo kainą ir vėliau pasirašo Pardavėjo pasiūlymą arba išsiunčia Pardavėjui savo rašytinį sutikimą (šis punktas taikomas tuo atveju, kai Pardavėjas skambina telefonu Pirkėjui, kad sudarytų nuotolinę sutartį) su pasiūlymu.
3.2.2. Pirkėjas patvirtina telefonu, kad perka prekę ir sutinka sumokėti prekės kainą, pristatymo mokesčius ir prie kainos numatytus papildomus mokesčius ir / ar išlaidas, jeigu tokių yra (šis punktas taikomas tuo atveju, kai Pirkėjas skambina telefonu Pardavėjui, kad sudarytų nuotolinę sutartį).
3.3. Užsakymo metu pateikti duomenys yra saugomi Pardavėjo duomenų bazėje
3.4. Pardavėjas siuntoje Pirkėjui kartu su užsakyta preke (prekėmis) pateikia PVM sąskaitą faktūrą arba išsiunčia elektroninę PVM sąskaitos faktūros versiją Pirkėjo įvardintu elektroniniu paštu (Sudarytos sutarties patvirtinimas, prekės grąžinimo dokumentas gali būti siunčiami ir elektroniniu paštu).
4. Pirkėjo teisės ir pareigos
4.1. Pirkėjas užsakymo metu privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją Pardavėjui.
4.2. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis Pirkėjas patvirtina, kad jis yra:
4.2.1. veiksnus pilnametis, t. y. 18 (aštuoniolikos) ir daugiau metų fizinis asmuo;
arba
4.2.2. nepilnametis veiksnus asmuo, turintis ne mažiau kaip 16 (šešiolika) metų ir tėvų arba rūpintojų sutikimą;
4.2.3. juridinis asmuo, tinkamai atstovaujamas įgalioto juridinio asmens atstovo, turinčio teisę sudaryti sandorius juridinio asmens vardu.
4.3. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat patvirtina, kad sudarydamas nuotolinę sutartį Pirkėjas nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Pardavėjas neprisiima jokios teisinės atsakomybės, jei šis Pirkėjo patvirtinimas visiškai ar iš dalies neatitinka tikrovės ar yra klaidinantis bet kokiu atžvilgiu.
4.4. Asmuo, neatitinkantis Taisyklių 4.2 ir 4.3 punktuose numatytų kriterijų, privalo nepateikti užsakymo, nepirkti prekės ir nesudaryti Sutarties su Pardavėju, priešingu atveju visa su tuo susijusi neigiamų pasekmių rizika ir teisinė atsakomybė tenka tokiam asmeniui.
4.5. Prekės pavadinimas bei pagrindinės savybės ir priežiūra yra nurodytos prekės etiketėje ar naudojimo instrukcijoje ir / arba Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, kurioje perkama prekė.
5. Pardavėjo teisės ir pareigos
5.1. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui pristatyti jo užsisakytas prekes per užsakymo patvirtinime nurodytą terminą.
5.2. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Pirkėjo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Taisyklėse numatytus atvejus.
5.3. Pinigų garantijos grąžinimo atveju, kuomet prekė yra kokybiška ir nėra pažeidžiamos prekių grąžinimo taisyklės, Pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus, ar pakeisti prekę analogiška arba kita preke.
5.4. Prekės garantijos atveju, kuomet prekė yra kokybiška, pardavėjas įsipareigoja priimti grąžintas prekes ir grąžinti pinigus, jeigu Pirkėjas grąžina prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Lojalumo programoje dalyvaujantys pirkėjai prekes grąžinti nemokamai gali per 45 (keturiasdešimt penkias) dienas nuo prekių pristatymo dienos. Garantinių prekių grąžinimas yra nemokamas.
5.5. Pardavėjas turi teisę grąžintos prekės būklę įvertinti pagal UAB FLOKATI nustatytas Prekių grąžinimo taisykles. Prekei neatitikus šiose Prekių grąžinimo taisyklėse keliamų reikalavimų, prekė yra nepriimama iš Pirkėjo ir grąžinama Pirkėjui atgal. Dėl prekės perdavimo Pirkėjui būdo įmonės specialistas per 9 darbo dienas turi patikrinti pristatyto gaminio kokybę ir susisiekti su Pirkėju jo nurodytais kontaktais. Prekių, kurios buvo grąžintos ne pagal Prekių grąžinimo taisykles, siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
6. Prekių kainos
Prekių kaina po to, kai užsakymas buvo patvirtintas Pardavėjo, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymui). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos į jo banko sąskaitą.
7. Apmokėjimas
7.1. Pirkėjas el. parduotuvėje gali pasirinkti šiuos atsiskaitymo būdus, kurie yra saugūs:
7.1.1. apmokėti avansu per pasirinktą internetinį banką ar kitą nurodytą apmokėjimo galimybę: Paypal, MoQ ar kiti atsiskaitymo būdai, nurodyti el. parduotuvėje www.flokati.lt;
7.1.2. apmokėti grynaisiais pinigais, atsiimant užsakymą iš pristatymo tarnybos kurjerio.
7.2. Perkant telefonu už prekę apmokama grynaisiais pinigais, atsiimant užsakymą iš pristatymo tarnybos kurjerio arba iš anksto sutarus dėl išankstinio apmokėjimo pervedant pinigus už užsakymą sutartomis apmokėjimo galimybėmis. PVM sąskaita faktūra ir kiti dokumentai Pirkėjui pateikiami kaip nurodyta šių Taisyklių 3.4 punkte.
8. Pristatymas
8.1. Pardavėjas užsakytas prekes pristato Pirkėjo nurodytu adresu šiais atvejais: (a) jeigu Pirkėjas prekes pirko telefonu; (b) jeigu Pirkėjas prekes pirko internetu ir pasirinko šių Taisyklių 7.1.2 punkte numatytą apmokėjimo būdą.
8.2. Pirkėjas gali pasirinkti pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu arba atsiėmimą pasirinktame salone, jeigu Pirkėjas prekę pirko internetu ir avansu sumokėjo visą prekės kainą.
8.3. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo prekių svorio ir yra pridedama prie bendros prekių kainos.
8.4 Jei Pirkėjas pasirenka prekės pirkimą internetu bei šių Taisyklių 7.1.1 punkte numatytą apmokėjimo būdą, ir pasirenka, kad prekės būtų pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas prekes pristato tik gavęs Pirkėjo apmokėjimą 7.1.1 punkte pasirinktu apmokėjimo atveju.
8.5 Jei Pirkėjas pasirenka prekės pirkimą telefonu, internetu, bei šių Taisyklių 7.1.2 punkte numatytą apmokėjimo būdą, prekes pristato pristatymo tarnybos kurjeris, kuris susisiekia su Pirkėju dėl tikslaus pristatymo laiko Pirkėjo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu. Pirkėjas pats atsako, kad pristatymo metu būtų pristatymo vietoje, ir prisiima visą su tuo susijusią prekių pristatymo vėlavimo, negavimo laiku riziką.
9. Pristatymo terminai
9.1 Esant galimybei, prekės Pirkėjui įprastai pristatomos (jeigu nėra nurodyta kitaip Pardavėjo interneto tinklalapyje arba su Pirkėju nesusitariama kitaip):
Jeigu Pirkėjas pasirinko prekių pristatymą per pristatymo kurjerių tarnybą – per 2–5 (dvi–penkias) darbo dienas Lietuvoje, darbo dienomis nuo 08:00 iki 18 val. Apie prekių pristatymą Pirkėjas informuojamas trumpąja telefono žinute (SMS), telefono skambučiu arba Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Jei dėl nenumatytų priežasčių negalime pristatyti prekių per 2-5 darbo dienas apie tai jūs būsite informuoti telefonu arba el. paštu. Daugiau apie pristatymo taisykles skaitykite čia: https://www.flokati.lt/lt/prekiu-pristatymas Užsakymas pradedamas vykdyti ir pristatymo terminas skaičiuojamas tik gavus apmokėjimą už prekes, išskyrus tuos atvejus kai pasirenkamas mokėjimas pristatymo metu.
Jeigu Pirkėjas pasirinko prekių atsiėmimo salone būdą – per 2–5 (dvi-penkias) darbo dienas. Apie prekių pristatymą į saloną Pirkėjas informuojamas informuojamas trumpąja telefono žinute (SMS). Jei pirkėjas neatsiima prekių per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo trumposios telefono žinutės (SMS) gavimo dienos, Pirkėjas apie parengtas atsiėmimui prekes informuojamas trumpąja telefono žinute (SMS) arba telefono skambučiu antrą kartą.
9.2. Jeigu Pirkėjas pasirenka šių Taisyklių 7.1.1 punkte numatytą apmokėjimo už prekę būdą ir neatsiima prekės per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo to momento, kuomet Pirkėjui pirmą kartą buvo pranešta trumpąja telefono žinute (SMS), telefono skambučiu arba Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu, kad jis gali atsiimti prekę Pirkėjo pasirinktu vienu iš šiose Taisyklėse nustatytų būdų, tokiu atveju prekė Pirkėjui nebepristatoma ir yra grąžinama Pardavėjui. Pirkėjas turi teisę kreiptis raštu į Pardavėją su prašymu grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo to momento, kuomet Pirkėjui pirmą kartą buvo pranešta šiose Taisyklėse nurodytu būdu, kad jis gali atsiimti prekę Pirkėjo pasirinktu vienu iš šiose Taisyklėse nustatytų būdų. Prašyme grąžinti pinigus turi būti nurodyta šių Prekių grąžinimo taisyklėse nurodyta informacija. Jei Pirkėjas nesikreipia į Pardavėją dėl pinigų grąžinimo šiose Taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka, Pardavėjas turi Pirkėjui pinigus pervesti į jo banko sąskaitą iš kurios buvo apmokėtas užsakymas atskaičius sąskaitoje nurodytas siuntimo išlaidas. Pardavėjas iš grąžinamos pinigų sumos turi teisę išskaičiuoti su prekių pristatymu bei grąžinimu, banko mokesčiais, Pardavėjo patirtais grąžinant pinigus, susijusias išlaidas.
9.3. Jeigu Pirkėjas pasirenka šių Taisyklių 7.1.2 punkte numatytą apmokėjimo už prekę būdą ir neatsiima prekės per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo to momento, kuomet Pirkėjui buvo pranešta šiose Taisyklėse nurodytu būdu dėl Prekės pristatymo laiko Pirkėjo nurodytu adresu, prekė Pirkėjui nebepristatoma ir yra grąžinama Pardavėjui, o Pardavėjui raštu pareikalavus, Pirkėjas privalo atlyginti visus tiesioginius Pardavėjo nuostolius, susijusius su prekės pristatymu, saugojimu bei grąžinimu Pardavėjui.
10. Garantijos prekėms, prekių grąžinimas ir keitimas
10.1. Teisinė prekės garantija pagal įstatymą yra 24 mėnesiai.
10.2. Prekių garantijų taikymą, prekių grąžinimą ir keitimą apibrėžiančias taisykles galite rasti atskirame dokumente, paspaudę nuorodą: www.flokati.lt/lt/grazinimas-ir-keitimas
11. Skundų nagrinėjimo tvarka
11.1. Visi skundai gali būti teikiami UAB FLOKATI įmonei elektroniniu paštu eprekyba@flokati.lt arba nemokamu telefonu 8-633-11550 arba raštu UAB FLOKATI, Mituvos g. 4 , LT-50130 Kaunas.
11.2. Pardavėjas turi teisę nagrinėti skundus 30 (trisdešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitokių terminų. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 15 (penkiolika) dienų. Atsakymai dėl skundų Pirkėjams pateikiami elektroniniu paštu, telefonu, arba siunčiami Pirkėjo nurodytu adresu
12. Sutarties atsisakymo taisyklės ir tvarka
12.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civilinio kodekso 6.22811 str., išlaidų, atsisakyti su Pardavėju sudarytos Sutarties (šiuo atveju atsisako padaryto užsakymo, kurio siunta Pirkėjui dar nebuvo išsiųsta). Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti Sutarties, Pirkėjas turi Pardavėjui pranešti apie savo sprendimą atsisakyti Sutarties, pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (raštu Sutartyje nurodytu adresu ar elektroninio pašto adresu eprekyba@flokati.lt , arba telefonu 8-633-11550). Pirkėjas gali pasinaudoti Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta atsisakymo forma, bet tai nėra privaloma. Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Pirkėjas nusiųstų pranešimą apie tai, kad pasinaudoja savo teise atsisakyti Sutarties prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Parašykite
palinkėjimą
Jūsų krepšelis

Krepšelyje nėra produktų.

Siūlome Jums išbandyti
Vilnonės pirštinės Lava
Pamėgtos prekės
Kol kas neturite pasirinkę mėgstamų prekių
Siūlome Jums išbandyti
Megzta vilnonė kepurė
 1960
Prisijungti
Registruotis